Zaznacz stronę

Co to jest Costa Blanca Real Estate Selection?

Costa Blanca Real Estate Selection powstała poprzez grupę spółek deweloperskich o wieloletniej działalności (ponad 50 lat) na rynku nieruchomości na Costa Blanca oraz dzięki zapleczu PROVIA
(Stowarzyszenia Spółek Deweloperskich z prowincji Alicante) w celu zbliżenia się do rynków zagranicznych.

 

Co może oferować Costa Blanca Real Estate Selection?

 • Portfel nieruchomości zawierający wysoko jakościowe nowo wybudowane domy.
 • Grupę solidnych finansowo spółek deweloperskich posiadających wielkie zasoby terenów do dalszego budowania.
 • Zapewnia na wszystkie produkty szeroką obsługę posprzedażną dla klientów.
 • Jednolite środowisko pracy oraz interaktywną komunikację z naszymi partnerami.

 

CO TO JEST PROVIA?

Stowarzyszenie Spółek Deweloperskich z prowincji Alicante ((Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (PROVIA)) jest to organizacja non-profit, która powstała w dniu 4
listopada 1981 obejmująca większość spółek deweloperskich działających na Costa Blanca .

Celem stowarzyszenia jest wypromować oraz reprezentować interesy biznesowe spółek deweloperskich we wszystkich obszarach gospodarczych oraz społecznych, a także dopilnować i wypromować wdrożenie wysokich standardów jakościowych pośród ich członków.

Aby osiągnąć ten cel, PROVIA posiada solidną oraz nowoczesną strukturę oraz niezbędna zdolność zarządzania aby odpowiadać na potrzeby ich członków. Za wizerunkiem PROVIA stoi doświadczona grupa spółek deweloperskich oraz projektantów, którzy dobrowolnie połączyli ze sobą siły aby zaoferować najlepsze usługi swoim klientom, wprowadzając najwyższej jakości produkty w celu zapewnienia ich utrzymania na rynku poprzez ciągłe dokształcanie oraz informacje.

GWARANCJE OFEROWANE PRZEZ FIRMY ZRZESZONW PROVIA

Tradycyjnie, Costa Blanca należy do najbardziej lubianych miejsc przez cudzoziemców kupujących domy wakacyjne.

Wielu naszych zrzeszonych członków specjalizuje się w produktach wakacyjnych specjalnie przeznaczonych do tego typu klientów.

Te firmy zdobywały znaczące doświadczenie przez ostatnie 50 lat, co pozwoliło im w wielu przypadkach oferować gwarancję oraz profesjonalne usługi trudno dostępne w innych regionach Hiszpanii a nawet ograniczone w innych miejscach turystycznych.

Mając świadomość znaczenia tego faktu dla klientów kupujących domy za granicą, wiele spółek połączyło siły aby uświadamiać klientów odnośnie tych zalet. W skład grupy wchodzi kilka najbardziej solidnych oraz doświadczonych spółek na Costa Blanca oferujących wysoko jakościowy portfel zawierający niektóre z najlepszych produktów w regionie.

Klienci kupujący nieruchomości od naszych członków mają następujące gwarancje:

  • 1. BEZPIECZEŃSTWO

  a. Provia udostępnia wszystkim kupującym usługę „Rzecznika klienta”, której celem jest doradzanie i pośredniczenie w razie sporów, jakie mogą pojawić się podczas procesu zakupu. Wszyscy klienci mogą kontaktować się z Provia drogą mailową : defensordelcliente@provia.es.

  b. Firmy należące do grupy również postanowiły we wspólnie przygotowanej dokumentacji pokazać swoje zaangażowanie na rzecz zapewnienia doskonałej obsługi klienta, najwyższej jakości produktów, a przede wszystkim, praworządności i bezpieczeństwa w każdym aspekcie prowadzonej działalności. Dlatego ww. przedsię biorstwa podpisały Kodeks etyczny zawierają cy wszystkie zobowią zania, do jakich poczuwają się w zakresie zapewnienia bezpieczeń stwa i wzbudzenia zaufania u kupują cych.

  • 2.JAKOŚĆ

Wszystkie produkty oferowane przez firmy należ ą ce do grupy cechują się wysoką jakoś cią oraz spełniają normy w zakresie jakoś ci budownictwa takie jak Ustawa o zarzą dzaniu i krzewieniu
jakoś ci w budownictwie (hiszp. Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad en la Edificación, LOFCE). Ponadto niektóre z ww. przedsię biorstw posiadają certyfikat „Profil Jakoś ci” przyznawany przez Instytut Budownictwa w Walencji.

  • 3.DOŚWIADCZENIE

Firmy należące do grupy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zakresie sprzedaży mieszkań, ale konkretnie w sprzedaży produktów klientom zagranicznym oraz w dostosowaniu oferty pod kątem potrzeb kupujących z danego kraju.

  • 4.OBSŁUGA POSPRZEDAŻNA

Dobra obsługa posprzedażna jest bardzo ważnym elementem w razie zakupu nieruchomości, ponieważ istnieją na rynku kuszące oferty ale pozostawiają kupującego samego w momencie kiedy należy załatwić problemy pojawiąjące się po sprzedaży nieruchomości.

Wszystkie spółki w składzie grupy posiadają dział obsługi posprzedażowej, który zapewnia, że w razie nieprzewidzianego zdarzenia lub problemów występujących po podpisaniu umowy zakupu nieruchomości, są one rozwiązane.